Arkkitehtikoulutus Suomessa

November 19th, 2015

Arkkitehtuurissa yhdistyy taide, tiede sekä tekniikka. Arkkitehdit suunnittelevat elinympäristömme ottaen huomioon monia seikkoja, jotka määräävät rakennusten ja asumusten käyttöä. Heitä ohjaavat myös monet fysiikan ja valtion sanelemat lait, joita he ovat velvollisia noudattamaan. Arkkitehdeillä oletetaan olevan myös taiteellisia lahjoja ja mielikuvitusta ratkaisemaan monia ulkonaisesti oleellisia seikkoja, jotta valmis rakennus olisi ilo silmälle niin ulkoa kuin sisältäkin ja samalla turvallinen ja käytännöllinen.3582417-two-male-architects-at-workplaceArkkitehtien koulutus on siten erittäin laajakäsitteistä. Tämän haasteen on ottanut vastaan esimerkiksi Tampereen teknillinen yliopisto, joka tarjoaa opiskelumahdollisuuksia arkkitehtuurista kiinnostuneille niin opetusjaksoina kuin tutkintoon johtavana koulutuksenakin. Osan opiskelusta voi suorittaa englanninkielisenä, sillä yliopiston tarjontaa on kansainvälistetty nykyisen suunnan mukaan.Myös Oulun yliopisto tarjoaa kattavaa opetusta arkkitehdeiksi hakeutuville. Se on Suomen pohjoisin arkkitehtuurin tiedekunta ja se ottaa vastaan opiskelijoita myös ulkomailta tarjoten opiskelukielinä sekä englannin että suomen.Suomen eteläisin arkkitehtikoulu on Espoossa sijaitseva Aalto-yliopisto, joka on monipuolinen taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Tämä laitos vastaa kysyntään erittäin laajalti niin tieteen, kauppatekniikan kuin taiteenkin aloilta. Yksi sen kansallisista erikoistehtävistä on tukea Suomen kilpailukykyä ja menestymistä kansainvälisillä markkinoilla.Aalto-yliopisto ei rajoitu ainoastaan suunnittelun aineelliseen eikä taiteelliseen puoleen. Heidän tarkoituksenaan on lisätä ideointia ja oppimista, jota tutkitaan erityisissä koulutusta edistävissä pajoissa. Yliopisto on ottanut huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristölliset tavoitteet, ja se onkin yksi edistyksellisimmistä opetuslaitoksista maailmassa.