Arkkitehdin ammatin tulevaisuus

November 9th, 2015

Tänä päivänä Isossa-Britanniassa kysyntää arkkitehdeille on neljäkymmentä prosenttia vähemmän vuoteen 2008 verrattuna. Digitaalisen suunnittelun tuodessa arkkitehtuurin saloja lähemmäs tavallista talonrakentajaa katoaa välttämättä jotain osa arkkitehdin palkkaamisen viehätyksestä. Vallalla oleva DIY(Do It Yourself)-buumi sekä vihreä vallankumous rakentamisessa on saanut asiakkaat haluamaan yhä energiatehokkaampia, tilankäytöltään kompaktimpia sekä persoonallisempia ratkaisuja. Persoonallisempia siten, että tilaa jää aina vähemmän arkkitehdin näkemyksille.young architect teamKasvukeskusten väkiluvut karttuvat jatkuvasti. Väkiluvun noustessa niissä tarvitaan yhä enenevissä määrin infrastruktuuria ja sen suunnittelua. Aikaa on verraten hyvin vähän suurten suunnitelmien toteuttamiseen ja budjetit ovat tiukkoja. Rakennuksista halutaan monimutkaisia, ja piirustuksissa on jatkuvasti enemmän ns. talotekniikkaa jättäen vähemmän tilaa arkkitehdin näkemyksille perinteisestä rakentamisesta.Arkkitehti ei suinkaan ole tulevaisuudessa viraton henkilö tietokoneiden suunnitellessa rakennuksia. Arkkitehdin ammatin kuva tulee päinvastoin tulevaisuudessa muuttumaan todennäköisesti enemmän monipuolisemmaksi. Perinteisen rakentamisen väistyessä tarvitaan visionäärejä, jotka kuitenkin tietävät, mikä on mahdollista ja mikä ei. Arkkitehti tietää esimerkiksi kuinka pitkä tai leveä katon tulee olla kantaakseen lumen painon ja millaisen kattotuoliratkaisun se vaatii.Vaikka arkkitehtien palveluksia on tarvittu viime aikoina yhä vähemmän, kokonaan ei tämä ammattiryhmä tule poistumaan. Arkkitehdin tulee jatkuvasti kouluttautua vastaamaan nykypäivän rakentamisen ja rakennuttajien vaatimuksia. Tämä tarkoittaa talotekniikan vaatimusten huomioimista esimerkiksi teknisen tilan kulkua ja käytettävyyttä ajatellen. Uuden ajan rakentaminen tarvitsee “päivitetyn” uudenajan arkkitehdin.